Introduktionsutbildning (Handledarkurs)

In Nyheter by Jeanetthe

Lörs 6/2 kl 10,00 är nästa tillfälle för ”Handledarkurs”.
Anmäl dig via 0303-64300 eller trafikskolan@dittkorkort.se
Vid anmälan behöver personnr samt mobilnr anges.
Kostnad 295kr/person.