Körövningar

För att göra körkortsutbildningen så smidig som möjligt är det viktigt att TRÄNA RÄTT hemma om man har möjlighet.

Följande övningar ska bli godkända före körprovet.
OBS! Antal övningar hänger inte ihop med antal körlektioner.

Övning 1 Körställning och kontrollorgan
Övning 2 Inledande manövrering – start, stanna och krypkörning
Övning 3 Växling och bromsövningar
Övning 4 Manövrering i lutning
Övning 5 Manövrering vid backning, parkering och vändning
Övning 6 Vård och kontroll av bil (säkerhetskontroll)
Övning 7 Samordning av tidigare moment samt acceleration och hård inbromsning
Övning 8 Körning på gator med lite trafik
Övning 9 Körning på mindre landsväg
Övning 10 Körning på gator med mer trafik (stadstrafik)
Övning 11 Landsvägskörning
Övning 12 Motorväg
Övning 13 Körning i mörker och nedsatt sikt
Övning 14 Körning på halt väglag
Övning 15 Självständig körning i stadstrafik och på landsväg